SC MET SRL anunță publicul interesat asupra deciziei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a împactului asupra mediului, pentru proiectul “Creare acces auto din str. Grigore Alexandrescu (afectată de dezvoltare INEL IV de circulație – lărgirea străzii) propus a fi amplasat în Timișoara, str. Aleea Viilor nr 24, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următorul link: http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe website-ul autorității competente pentru protecția mediului.pastedGraphic.png